Nattborgmästare
 "Amsterdam har en Night Mayor, London har en Night Czar, och Sverige skulle kunna ha en nattborgmästare, som är talesperson för de här frågorna, men också leder det proaktiva arbetet med att fokusera på natten."
(Kulturnytt i P1, 27 maj, 2019)
”Time of day is the new competitive edge for global cities”  konstaterade Torontos chef för Economic Development and Culture, Mike Williams i en rapport 2018 och förslog att Toronto, i likhet med städer som Amsterdam, Berlin, London, New York och Paris skulle introducera offentliga insatser för att utveckla the Nighttime economy. Flera städer skapar funktioner för att driva arbetet med nattetid-ekonomin som ex Conseil de la Nuit i Paris, Night Czar i London eller Entertainment Commission i San Fransisco. Frågan är om inte tiden är mogen även för Göteborg. Är det kanske dags för Göteborg att utse en Nattborgmästare?
Läs hela denna debattartikel i ADASweden

Nattborgmästare i Göteborg?

Den 27 maj, 2019 arrangerade Club Health Sweden ett panelsamtal på Pustervik i Göteborg där syftet var att börja diskutera hur Göteborg kan utvecklas 24H och uppmärksamma frågan om det är dags för Göteborg att utse en Nattborgmästare, eller ett liknande initiativ. (länk till Facebook-eventet)


Panelsamtalet uppmärksammades i såväl Kulturnytt i P1, SVTs Kulturnyheterna, SVD och Göteborgs-Posten. Flera processer är nu igång och snart hoppas vi kunna presentera lite mer konkreta idéer för hur arbetet kan gå vidare i Göteborg.

Nattborgmästare i Stockholm?
Stockholm har i flera år diskuterat och arbetat med dessa frågor. Där finns också Nattrådet som är en oberoende organisation som verkar för att Stockholm ska bli en mer levande stad genom att minska avståndet mellan stadens beslutsfattare och nattlivsnäringen i Stor-Stockholm.