Drug-Checking
"Många som får veta vad deras tabletter innehåller väljer att ta mindre. Så utöver en bra bild av drogmarknaden leder projektet till en kontakt med unga vuxna som kanske inte går till sjukvården och berättar om sina problem."
(Magsinet Filter nr 62, 2018)

Nu startar vi Drug-Checking i Sverige

Club Health Sweden har startat en insamling för att snart kunna erbjuda en gratis och anonym tjänst där man kan analysera narkotika och få feedback på dess innehåll och styrka. Att inte använda narkotika alls är det enda säkra sättet. Men om man väljer att använda narkotika så är det bättre att låta proffs analysera substanserna innan. Stötta detta nya initiativ för att förhoppningsvis förebygga och minska narkotikarelaterade skador i Sverige. 

https://www.gofundme.com/drugchecking-sverige


Om Drug-Checking

Drug-Checking är en intervention som används i flera europeiska länder för att nå målgruppen unga i nöjeslivet som använder narkotika. Insatsen innebär i korthet att man låter testa delar eller hela den substans man lämnar in och kan då få besked om den innehåller det man tror den gör, om den innehåller andra substanser och vilken styrka just denna substans har. Syftet med Drug-Checking är minst två. Dels bidrar kunskapen om just dessa testade och analyserade substanser till en överblick över drog-marknaden. Man får en bättre bild över vilka substanser som är i omlopp lokalt och man kan vid behov utlysa varningar och informera, inte bara den enskilde brukaren, utan andra brukare och personal inom polis och hälso- och sjukvård. Det andra syftet med Drug-Checking är att man kommer i kontakt med många unga personer som använder narkotika men som kanske inte i vanliga fall har kontakt med andra vård-instanser. Man ges genom denna kontakt möjlighet att reflektera över sitt drog-bruk, får tips på hur man minskar risken för skador och, vid behov, en hänvisning till vidare råd, stöd och hjälp.


Drug-checking i Europa
Drug-checking är en väl beprövad metod med över 20 års erfarenhet från bl a Österrike, Spanien, Frankrike, Belgien, Italien, Portugal, Nederländerna och Storbritannien. I Spanien finns Energy Control i flera städer. I Österrike finns Check-It. I Portugal finns Kosmicare som bl a deltar under Boom Festival. I Nederländerna samordnar och testar DIMS de substanser som lämnas in i olika städer. I Storbritannien finns The Loop som deltar på flera av landets största festivaler under sommaren.

Drug-checking i svensk media
  • Magasinet Filter ( #62, maj 2018) intervjuade Nicklas Kartengren om Club Health Sweden och möjligheten att erbjuda Drug-Checking i Sverige. Läs Filters intervju här. 

Drug-checking i Sverige?
Är det ens möjligt att erbjuda drug-checking i Sverige under rådande lagstiftning? Ja, jo, nja... Det skulle vara möjligt att erbjuda drug-checking i Sverige inom hälso- och sjukvården eller som ett forskningsprojekt. Om intresse, finansiering och rätt tillstånd finns. Club Health Sweden för samtal med olika aktörer för att på ett hyfsat enkelt och lagligt sätt inom en snar framtid kunna erbjuda drug-checking i Sverige.

Vill du veta mer, vill du hjälpa till eller har du substanser du vill få testade, så maila hej@clubhealthsweden.se.