Pressmeddelande 30 juni, 2020

Mindre ”party-droger” men fortfarande används mycket alkohol och cannabis under den pågående pandemin i Sverige.


En undersökning om hur drogbrukare påverkas av ”lock-down” under den pågående pandemin visar att bruket av ”party-droger” minskar samtidigt som bruket av cannabis och alkohol fortsätter vara stabilt och i vissa fall även öka.

- - -

Mindre ”party-droger” (MDMA, kokain) men fortfarande används mycket alkohol och cannabis under den pågående pandemin i Sverige.

I Sverige uppger nästen hälften (49%) att de dricker alkohol oftare än vanligt och nästan en fjärdedel (23 %) att de dricker större mängder per tillfälle under lock-down.

I Sverige uppger 7 av 10 att de tar illegala droger lika ofta eller oftare samt lika mycket eller mer per tillfälle än innan lock-down. Endast 2 av 10 ta mindre illegala droger under lock-down.

- - -

Det är The Guardian som (200629) rapporterar om Trans-European COVID-19 drugs survey och den engelska undersökningen som samordnas av organisationen The Loop.

“People aren’t taking stimulant drugs, they are taking depressant drugs particularly alcohol,” säger Professor Fiona Measham till The Guardian. “Over 90% who usually drink are drinking and people say they are drinking more frequently. It’s not surprising, given the blurring between week days and weekends.”

Club Health Sweden samarbetar med The Loop och andra europeiska organisationer för att samla in kunskap om droger & COVID-19.

"Undersökningen görs på flera olika språk men istället för att göra en på svenska så fick vi möjligheten att haka på den engelska enkäten”, säger Sara Hammar från Club Health Sweden, en förening som vill verka för ett tryggare och mer inkluderande nöjesliv. ”De svenska respondenterna är inte så många men vi ser ändå liknande trender som i Storbritannien.”

De svenska resultaten visar på liknande mönster som i Storbritannien. Svenskar som vanligtvis använder MDMA och kokain har minskat sitt bruk och de som dricker alkohol eller använder cannabis har fortsatt, och i vissa fall ökat sitt bruk under ”lock-down”.

”Substanser som MDMA och kokain används i mindre utsträckning i Sverige än ex Storbritannien men vi ser en minskning av bruket av dessa även hos de svenska respondenterna.” Detta uppger Nicklas Kartengren, ordförande och initiativtagare till Club Health Sweden. ”Hälften uppger att de använder narkotika lika ofta och tar lika mycket som innan pandemin och var femte uppger att de använder narkotika oftare och mer vid varje tillfälle än tidigare”.

”Det finns mer representativa undersökningar som visar att alkoholkonsumtionen under pandemin är på ungefär samma nivå som förra året men våra resultat visar att bland de som i vanliga fall dricker och använder narkotika så har alkoholkonsumtionen ökat under de de restriktioner som införts i Sverige i och med COVID-19, uppger Nicklas. ”Hälften av respondenterna i denna undersökningen uppger att de dricker mer under ”lock-down” och 1/4 att de dricker större mängder vid varje tillfälle.”
Resultat från den svenska delen av undersökningen som har genomförs 17/4 - 1/6 2020

60 svenskar har genomfört enkäten och av dessa uppger 67% att vanligtvis dricker alkohol och av dessa uppger 95% att de druckit alkohol under ”lock-down”. De som druckit alkohol under ”lock-down” uppger följande om kvantitet och frekvens.

49 % dricker oftare - 44 % lika ofta - 7 % dricker mer sällan

23 % dricker mer - 62 % samma mängd - 15 % dricker mindre98 % av de svenska respondenterna uppger att de vanligtvis använder illegala droger. Av dessa uppger 85 % att de har använt illegala droger under ”lock-down”. De som använt illegala droger under ”lock-down” uppger följande om kvantitet och frekvens.

21 % oftare - 48 % lika ofta - 22 % mer sällan - 9 % vet ej

19 % tar mer - 55 % lika mycket - 21 % tar mindre - 5 % vet ejIndividuella substanser

85 % använder cannabis och 70 % har använt cannabis under ”lock-down”.

13 % använder kokain och 7 % har använd kokain under ”lock-down”.

23 % använder MDMA och 7 % har använt MDMA under ”lock-down”.


Respondenter från Sverige

Antal: 60 st

Medelålder 33 år

73% män - 13 % kvinnor - 2 % icke binära - 5 % annat/vill ej uppge


För ytterligare information:

Nicklas Kartengren, ordförande Club Health Sweden

0708-636225

nicklas.kartengren@mac.com


www.clubhealthsweden.se

hej@clubhealthsweden.se


- - -


Läs mer:

The Guardian om resultaten i Storbritannien

https://www.theguardian.com/society/2020/jun/29/fall-in-use-of-party-drugs-as-more-britons-turn-to-alcohol-in-lockdown?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1593464624

Alkohol & Narkotika om olika undersökningar om alkohol och narkotika och COVID-19

https://www.alkoholochnarkotika.se/forskning/drogforskning-om-pandemin/?fbclid=IwAR2mLGUURHi26arj6ncyTaIZQl7iyJCNpILAcJlM8BXk3N8TQVOyfgPkjjQ