Varningar för tabletter sommaren 2019

Eftersom vi ännu inte har kommit igång med Drug-Checking i Sverige och svensk polis inte har några rutiner för att varna allmänheten så är kunskapen om vilka substanser som förekommer på svenska klubbar och festivaler dålig. 

Men i Europa så är kunskapen bättre och hos våra vänner som bedriver drug-checking i Österrike, Spanien, Nederländerna, Storbritannien m fl har det byggts upp ovärderlig kunskap genom åren. 

I Sverige kan man också följa Drogvarningar på Twitter eller Facebook och Club Health Sweden som ibland vidarebefordrar tips och resultat från analyser gjorda i andra länder.
 
Tänk på att bara för att en tablett inte finns med på denna eller andra listor och har blivit analyserad, så innebär det inte att den är "säker". Resultaten gäller endast för just den tabletten men det är värt att försöka ta hänsyn till dessa varningar. Enligt drug-checking organisationer så har medel-dosen ökat de senaste åren och idag innehåller en stor del av de tabletter som är i omlopp mer än vad som är en rekommenderad dos.

Så börja med en halv tablett (gärna mindre) och vänta minst 1 timma (gärna 2) innan du tar mer.

The Loop från Storbritannien har varit på flera festivaler i sommar och analyserat substanser i flera år. På deras Twitter under #LoopAlert kan man hålla sig uppdaterad.

I detta blogg-inlägg visas bilder från analyserade tabletter av The Loop i Storbritannien och av Modus Vivendi i Belgien. 

Kom ihåg att det enda säkra är inte använda narkotika alls. Men om du väljer att göra det, var så väl-informerad du kan.

EDI22xsWwAIxQZdjpeg


66294359_476895556216082_5094441094117064704_ojpg/nicklas