Rapport från Stadt-Nach-Acht i Berlin

Club Health Conference, NIGHTS och Stadt-Nach-Acht är några av de internationella konferenser som erbjuder en möjlighet att diskutera frågor som rör hälsa & nattliv i en bred bemärkelse och samtidigt få inspiration, ny kunskap och en möjlighet att utbyta erfarenheter. Stadt-Nach-Acht arrangeras av Clubcommission Berlin vartannat år och sedan något år tillbaka så genomförs NIGHTS samtidigt i Berlin. NIGHTS konferensen arrangeras av NEW-Net och flyttar runt till olika europeiska städer vartannat år.

Sara Hammar från Göteborg var i Berlin i november och skriver här om sina erfarenheter från konferensen:

Jag är socionom och gick på konferensen efter att ha hört mycket gott om den från personer som jag tidigare träffat via Psycare UK. Att komma från Sverige, med vår nuvarande narkotikapolitik och historia, till den här konferensen var upplyftande. Samtidigt fick det mig att tänka på vad som saknas i Sverige när det kommer till dessa frågor.

Den största skillnaden var självklart öppenheten i alla samtal, men också hur många olika delar av nattlivet som diskuterades samtidigt. Skadereducering går så mycket längre än att se till att personer inte behöver uppsöka sjukvård, det handlar också om att skapa ett tryggt rum för kreativitet och utveckling. Konferensen tog upp saker som belysningen i klubbar och i städer, samtycke under påverkan, drug-checking, nödvändigheten av att ha en ”chill” (dvs en lugn plats där besökarna kan lämna dansgolvet en stund och vila, prata eller uppsöka en professionell för stöd), olika trender i narkotikabruk, risker med vissa substanser, peer-to-peer projekt, samarbete med politiker, workshops, utbildning för dörrvakter, kunskapsluckor i den internationella forskningen och mycket mer.

Eftersom ämnet fortfarande är så pass laddat i Sverige landar vi i ett ställningstagande kring huruvida det är moraliskt rätt eller inte att illegala droger används. Där stannar oftast diskussionen. Jag tror att för att möjliggöra utvecklande samtal i Sverige behöver diskussionen ligga någon annanstans. Den reella situationen är att illegala droger används, och utvecklingen verkar vara stabil. Så, eftersom vi vet att droger förekommer och används, kan vi använda andra strategier för att nå de som använder dem samt att se de positiva sidorna av nattlivet och utveckla dem. Att uppskatta nattliv som en form av kultur och ett unikt uttryck för staden det sker i till exempel. Samtidigt kan vi också arbeta för att få till stånd ”awareness teams” som distribuerar pålitlig information om olika substanser och om hur man minskar risker. Tyvärr är det så att med tanke på legaliteten gällande de flesta substanser så är den största informationskällan personliga anekdoter och erfarenheter av ett rus.

När det inte sätts lock på diskussionen så finns det utrymme att prata om både positiva och negativa aspekter av nattliv på ett mer öppet sätt. Jag tycket att den diskussionen saknas i det offentliga i Sverige. Många klubbar tvingas under jorden och vill heller inte prata med pressen. Jag tror att fler professionella som arbetar inom området kan få ut mycket av att delta på konferenser som Stadt Nach Acht eftersom det är en konferens som riktar sig till alla som på något sätt berörs av nattliv och ser till behovet av att skapa ett tryggare sådant. 

Information om säkrare användning i Sverige är ofta riktat till personer som injicerar eller i övrigt har ett skadligt eller riskfyllt bruk. Det är väldigt viktigt, för det kan förhindrar många dödsfall. Men vi behöver också satsa på att ge pålitlig information till de som använder rekreationellt och de som inte än upplever problem men riskerar att göra det. Något jag tyckte var väldigt intressant är att peer-to-peer organisationen Chill Out Potsdam har ett helhelts-tänk när det kommer till information kring droger och droganvändande. När de pratar med yngre barn om dessa ämnen berör de även känslor som kan ligga bakom att folk väljer att använda droger på ett riskfyllt sätt och barnens egna upplevelser kring det. Jag tror att den diskussionen inte ryms i Sverige på grund av att vi, som tidigare nämnt, är upptagna med att vi ska signalera rätt värderingar. Det finns många beröringspunkter värda att ta upp kring nattliv, positiva och negativa. Genom att ha en tillåtande atmosfär så kan vi börja prata mer om dem. Tills att en sådan finns i Sverige rekommenderar jag starkt den här konferensen för alla: brukare, professionella, festfixare, stadsplanerare med flera.


Nästa NIGHTs konferens är i Zurich den 26-28 november 2020. Var Club Health Conference arrangeras 2021 kommer redovisas under året.