Mindre ”party-droger” men fortfarande mycket alkohol och cannabis under pandemin

PRESSMEDDELANDE FRÅN CLUB HEALTH SWEDEN, 1 JULI, 2020


Mindre ”party-droger” men fortfarande används mycket alkohol och cannabis under den pågående pandemin i Sverige.

En undersökning om hur drogbrukare påverkas av ”lock-down” under den pågående pandemin visar att bruket av ”party-droger” som MDMA och kokain minskar samtidigt som bruket av cannabis och alkohol fortsätter vara stabilt och i vissa fall även öka.

- - -

 Mindre ”party-droger” (MDMA, kokain) men fortfarande används mycket alkohol och cannabis under den pågående pandemin i Sverige.

 I Sverige uppger 40% att de dricker alkohol oftare än vanligt och nästan 25 % att de dricker större mängder per tillfälle under lock-down.

 I Sverige uppger 7 av 10 att de tar illegala droger lika ofta eller oftare samt lika mycket eller mer per tillfälle än innan lock-down. Endast 2 av 10 ta mindre illegala droger under lock-down.

Det är The Guardian som (200629) rapporterar om Trans-European COVID-19 drugs survey och den engelska undersökningen som samordnas av organisationen The Loop.

“People aren’t taking stimulant drugs, they are taking depressant drugs particularly alcohol”, säger Professor Fiona Measham till The Guardian. “Over 90% who usually drink are drinking and people say they are drinking more frequently. It’s not surprising, given the blurring between week days and weekends.”

Club Health Sweden samarbetar med The Loop och andra europeiska organisationer för att samla in kunskap om droger & COVID-19.

"Undersökningen görs på flera olika språk men istället för att göra en på svenska så fick vi möjligheten att haka på den engelska enkäten”, säger Sara Hammar från Club Health Sweden, en förening som vill verka för ett tryggare och mer inkluderande nöjesliv. ”De svenska respondenterna är inte så många men vi ser ändå liknande trender som i Storbritannien.”

De svenska resultaten visar på liknande mönster som i Storbritannien. Svenskar som vanligtvis använder MDMA och kokain har minskat sitt bruk och de som dricker alkohol eller använder cannabis har fortsatt, och i vissa fall ökat sitt bruk under ”lock-down”.

”Substanser som MDMA och kokain används i mindre utsträckning i Sverige än ex Storbritannien men vi ser en minskning av bruket av dessa även hos de svenska respondenterna.” Detta uppger Nicklas Kartengren, ordförande och initiativtagare till Club Health Sweden. ”Hälften uppger att de använder narkotika lika ofta och tar lika mycket som innan pandemin och var femte uppger att de använder narkotika oftare och mer vid varje tillfälle än tidigare”.

”Det finns andra, mer representativa, undersökningar (ex CAN, 2020) som visar att alkoholkonsumtionen i befolkningen under pandemin är på ungefär samma nivå som förra året men våra resultat visar att bland de som i vanliga fall dricker och använder narkotika så har alkoholkonsumtionen ökat under de restriktioner som införts i Sverige i och med COVID-19", uppger Nicklas. ”40 % av respondenterna i denna undersökningen uppger att de dricker oftare under ”lock-down” och 25 % att de dricker större mängder alkohol per tillfälle.”
 
                                     
Resultat från den svenska delen av undersökningen som har genomförs 17/4 - 1/6 2020

Alkohol
60 svenskar har genomfört enkäten och av dessa uppger 67% att vanligtvis dricker alkohol och av dessa uppger 95% att de druckit alkohol under ”lock-down”. De som druckit alkohol under ”lock-down” uppger följande om frekvens och kvantitet.
40 % dricker oftare - 42 % lika ofta - 18 % dricker mer sällan
24 % dricker mer per tillfälle- 60 % samma mängd - 16 % dricker mindre

Narkotika
97 % av de svenska respondenterna uppger att de vanligtvis använder illegala droger. Av dessa uppger 85 % att de har använt illegala droger under ”lock-down”. De som använt illegala droger under ”lock-down” uppger följande om frekvens och kvantitet.
21 % tar oftare narkotika - 50 % lika ofta - 22 % mer sällan - 7 % vet ej
19% tar mer narkotika per tillfälle - 53 % lika mycket - 21 % tar mindre - 7 % vet ej

Individuella substanser
88 % använder cannabis och 72 % har använt cannabis under ”lock-down”.
16 % använder kokain och 10 % har använd kokain under ”lock-down”.
21 % % använder MDMA och 7 % har använt MDMA under ”lock-down”.

Respondenter från Sverige
Antal: 60 st
Medelålder 34 år
76% män - 17% kvinnor - 7 % annat, icke-binära, vill ej uppge


För ytterligare information:
Nicklas Kartengren, 0708-636225

-- -

Resultat från några andra länder där organisationer som samverkar i NEW-Net har genomfört liknande undersökningar.
Luxemburg
Skottland
Tyskland

Läs mer om undersökningen i media:

The Guardian om resultaten i Storbritannien
https://www.theguardian.com/society/2020/jun/29/fall-in-use-of-party-drugs-as-more-britons- turn-to-alcohol-in-lockdown? utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1593464624

VICE inför öppnandet av barer i Storbritannien
https://www.vice.com/en_uk/article/v7g334/post-lockdown-drug-use-harm-reduction

Alkohol & Narkotika om olika undersökningar om alkohol och narkotika och COVID-19
https://www.alkoholochnarkotika.se/forskning/drogforskning-om-pandemin/? fbclid=IwAR2mLGUURHi26arj6ncyTaIZQl7iyJCNpILAcJlM8BXk3N8TQVOyfgPkjjQ