Enkät om droger & COVID-19


Club Health Sweden vill tillsammans med flera andra organisationer i nätverket NEW-Net ta reda på hur COVID-19 påverkar individer i Europa, deras mående och hur det påverkar deras bruk av alkohol och andra droger. Därför görs denna enkät. Vi har inte översatt den till svenska utan vill att vi svenskar gör den engelska versionen. Det finns också enkäter på tyska, franska, holländska mm samt en liknade enkät för personer i Italien/Spanien/Portugal.

Enkäten tar ca 10 min, gör den här: http://gtresearch.uk/surveys/index.php/487467?lang=en

Denna enkät genomförs i Fas 1 (i lockdown) av den nu pågående pandemin. Nästa enkät kommer i Fas 2 (med lättandet av restriktioner) och slutligen kommer vi genomföra en enkät i Fas 3 (när pandemin är över). Enkäten, datainsamling och analys samordnas av The Loop i Storbritannien.

Då situationen är unik så är det många som är intresserade av att samla in kunskap. I Alkohol & Narkotika (publicerad på nätet 200508) beskrivs flera olika enkäter från Global Drug Survey, Stockholms Universitet, EMCDDA m fl. Även NEW-Nets enkät uppmärksammas.Final Phone LockdownwSonarjpg