Bli medlem i Club Health Sweden

Du kan hjälpa oss genom att bli medlem. Du kan antingen stötta oss passivt genom att vara medlem och betala årsavgift på 100 kr, eller så kan du hjälpa till i något eller flera av våra projekt på plats. Som medlem får du möjlighet att delta på styrelsemöten, årsmöten och delta i projekt eller hjälpa till att utveckla nya projekt med oss. Har du särskild kompetens inom juridik, narkotikaforskning, utbildning eller projektledning? Märk din medlemsansökan med detta eller kontakta oss.

Bli medlem